PODDZIAŁANIE 1.1.1
BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

DOTACJA UNIJNA DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Dofinansowanie dla projektów realizujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi, których celem jest wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku konkurencyjnym.

Jesteś Zainteresowany Dotacją?

Napisz do nas. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, poinformuje Cię o szczegółach, a także odpowie na wszystkie Twoje pytania związane z realizacją projektu. I to wszystko za darmo!

Informacje Podstawowe

Dla Kogo / Zakres / Zasięg / Terminy

Dla kogo?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które chcą realizować projekt w jednej z 19 dziedzin badawczych wyróżnionych przez Ministerstwo Gospodarki na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji lub swoim zakresem stanowi potencjalnie nową specjalizację, która w przyszłości może zostać wciągnięta na listę KIS. W projekcie, poza innowacyjnością i specyfikacją zgodną z warunkami unijnymi, liczyć będzie się odpowiednie przygotowanie projektu.

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Zakres dofinansowania

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które swoim zakresem obejmują badania nad projektem, eksperymentalne prace rozwojowe (B+R) lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), którego celem jest zwiększona aktywność sektora B+R.

Termin składania wniosków

od 4. kwietnia 2016r

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Czym jest KIS?

Grupy działań innowacyjnych, których celem jest ciągły rozwój uwarunkowany zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą. Lista sektorów aktualizowana jest na bieżąco w oparci o analizy i zapotrzebowanie rynkowe.

 

I. ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWO

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej

3. Wytwarzanie produktów leczniczych

III. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

V. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

18. Optoelektroniczne systemy i materiały

19. Inteligentne technologie kreacyjne

II. BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

5. Żywność wysokiej jakości

6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

IV. SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Wysokość Wsparcia

our-philosophy-image
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania:
– 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (tj. kiedy więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych) lub
– 15 miliona euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe (tj. kiedy więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych).

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
  • - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
  • - 45% wydaktów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych,

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
  • - 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
  • - 60% wydaktów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych,
Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
  • - 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
  • - 35% wydaktów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych,

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
  • - 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
  • - 50% wydaktów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych,

Wysokość Wsparcia

Minimalna I Maksymalna

900000 PLN
Minimalna Wysokość Wsparcia
20000000 PLN
Maksymalna Wysokość Wsparcia

Budżet Poddziałania 1.1.1: 1,9 mld EUR.

Czas wydania decyzji o dofinansowaniu: do 60 dni od złożenia dokumentów.

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój stanowi kontynuację Działania 1. 4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Główny cel Poddziałania 1.1.1 to finansowanie prac badawczo-rozwojowych realizujących Program Operacyjnych Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty (B+R), wsparcia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (zgodnie z definicją rozporządzenia  Komisji Unii Europejskiej).

Prace badawczo-rozwojowe mają służyć wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, których celem jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku. Dotacja dotyczy zarówno projektów nowych, dopiero wkraczających w fazę realizacji, jak i tych, które wymagają udoskonalenia.
Poddziałanie 1.1.1 nastawione jest na efekt: zysk firmy, aktualizację regionalnych przedsiębiorstw, a także komercjalizację innowacyjnych rozwiązań.

Prace badawczo-rozwojowe mają służyć wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią pozycję istniejącego już przedsiębiorstwa na rynku i przyczynią się do jego udoskonalenia. Liczyć się jednak będzie nie tylko innowacyjność rozwiązania, ale również odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektu.

Badania przemysłowe (prace badawcze) oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

ANCLA Consulting

Trochę informacji na temat naszej firmy

12
Lat Doświadczenia
400
Przygotowanych Projektów
290
Milionów Pozyskanych Dotacji
90
Procent Skuteczności

Nasz Przedstawiciel

Odpowiedzi na Państwa pytania udziela

team_foto
Tomasz Pierzchała

e-mail: tomek.pierzchala@ancla.pl
telefon: +48 600 816 622

JESTEŚ ZAINTERESOWANY tą dotacją?

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z Tobą!

ANCLA CONSULTING

Dane adresowe naszej firmy

Dane adresowe:

Konstytucji 3. Maja 1
32-050 Skawina

Zadzwoń do Nas:

+48 12 276 86 61

E-mail:

biuro@ancla.pl

Infolinia:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00